Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Business Solutions (Asseco BS) zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 25 marca, o wypłacie dywidendy w wysokości 1,8 zł na akcję z zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 73,44 mln zł, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w wysokości w wysokości 73 438 748,45 zł podzielić w następujący sposób:
1) część zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 60 152 747,4 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,8 zł na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 13 286 001,05 zł przekazać na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.
Dzień dywidendy został ustalony na 19 maja 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy na 5 czerwca 2020 roku, podano również.
W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.
(ISBnews)