LPP dokonało korekty zeznań podatk., dodatkowa kwota to 30,9 mln zł plus odsetki


Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - LPP, stosownie do wyników kontroli celno-skarbowych przeprowadzonych przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni w zakresie sprawdzenia deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2011, 2013 i 2016, dokonało korekty zeznań podatkowych za wyżej wymienione lata oraz jednocześnie wpłaciła dodatkową kwotę zobowiązań podatkowych w wysokości 30 864 235 zł, powiększoną o należne odsetki za zwłokę, podała spółka.
Opisane powyżej czynności ostatecznie kończą prowadzone w LPP kontrole podatkowe za wyżej wymienione lata, podano.
"Jednocześnie spółka informuje, iż nadrzędnym celem prowadzonej przez nią działalności jest zachowanie pełnej przejrzystości podatkowej we wszelkich podejmowanych działaniach. Kierując się tą dyrektywą postępowania, spółka podjęła decyzję o ubieganiu się o zawarcie z szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) umowy o współdziałanie w trybie przepisów Działu IIB. Ustawy - Ordynacja podatkowa" - czytamy w komunikacie.
W tym celu LPP planuje podjąć działania zapewniające uzyskanie pozytywnej opinii ze wstępnego audytu podatkowego, stanowiącego jeden z warunków zawarcia wyżej opisanej umowy. W wyniku tych działań wszelkie podatkowe działania spółki będą realizowane w porozumieniu i przy akceptacji szefa KAS, co zapewni pełną transparentność działań podejmowanych przez spółkę, podsumowano.
LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.
(ISBnews)