Grupa AB miała 38,44 mln zł zysku netto w I poł r. obr 2019: 2020


Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 38,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku obrotowego 2019/2020 (tj. w II poł. roku kalendarzowego 2019) wobec 35,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 55,44 mln zł wobec 50,06 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 419,8 mln zł w I poł. r.obr. 2019/2020 wobec 4 845,03 mln zł rok wcześniej.
"W pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie wyższym o 11,9% w stosunku do roku poprzedniego, w kwocie 5 420 mln zł. Marża zysku ze sprzedaży osiągnęła poziom 185,5 mln zł, w stosunku do 173,2 mln zł w poprzednim roku. Marża brutto ze sprzedaży stanowiła 3,4% obrotów (w porównaniu do 3,6% w roku poprzednim). Niższy poziom wskaźnika marży do obrotu w stosunku do okresu porównawczego wynika z innej struktury produktowej sprzedaży oraz oddziaływania konkurencji na ceny sprzedawanych towarów" - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2019/2020 wyniósł 24,4 mln zł wobec 26,64 mln zł zysku rok wcześniej.
W I półroczu roku obrotowego 2019/2020 będącym przedmiotem raportu Grupa AB uzyskała następujące poziomy wskaźników rentowności:
- rentowność na poziomie wyniku ze sprzedaży brutto: 3,42%
- rentowność na poziomie wyniku operacyjnego: 1,02%
- rentowność EBITDA: 1,17%
- rentowność na poziomie zysku netto: 0,71%
- rentowność kapitałów własnych (ROE) : 4,64%, rentowność aktywów (ROA) : 1,47%, wymieniono także.
Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.
(ISBnews)