Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

„Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę społeczną informacji i przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego” – powiedział cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.

Resort wyjaśnił w komunikacie, że spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. powinny przekazać pierwsze zgłoszenie do CRBR do 13 kwietnia 2020 r., a spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 r. informacje do rejestru powinny zgłaszać w terminie 7 dni od wpisu do KRS. Podkreślono, że wszystkie spółki powinny aktualizować dane w CRBR w ciągu 7 dni od zmiany przekazanych informacji.

Dodano, że informacje na temat osób kontrolujących dany podmiot (a zatem będących jego beneficjentami rzeczywistymi) zgromadzone w CRBR są jawne i dostępne bezpłatnie na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/ - każdy przedsiębiorca może tam sprawdzić swoich biznesowych partnerów i zweryfikować nowego lub nieznanego kontrahenta.

Wpisowi do rejestru podlegają spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Resort podkreślił, że dane do CRBR może zgłaszać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki przez stronę https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/, wykorzystując profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

W komunikacie zaznaczono, że więcej informacji na temat zgłoszenia do CRBR można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/pytania-i-odpowiedzi.

MF przypomniało, że Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został utworzony na mocy ustawy z marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). Parlament Europejski zobowiązał państwa członkowskie do stworzenia rejestrów, które gromadzą informacje o beneficjentach rzeczywistych podmiotów prawnych, zarejestrowanych na ich terytorium. (PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz