Rozwój epidemii COVID-19 może negatywnie wpłynąć na polską gospodarkę i obniżyć tempo wzrostu PKB do 2-2,5 proc. w 2020 roku, uważają analitycy z BNP Paribas Bank Polska.

"Według szacunków OECD ten negatywny scenariusz obniżyć mógłby europejski wzrost PKB o około 1,3 pkt proc. w 2020 r., co z kolei może przełożyć się na spowolnienie PKB Polski o ok. 0,6 pkt proc. W naszej ocenie, w tym scenariuszu wzrost PKB w Polsce mógłby wynieść około 2-2,5 proc. w tym roku w Polsce. Należy jednak zaznaczyć, że w zależności od sektora wpływ koronawirusa może się różnić" - czytamy w raporcie banku pt. "Gospodarka łapie koronawirusa".

Ekonomiści wskazują, że rośnie jednak ryzyko realizacji bardziej negatywnego scenariusza w przypadku wpływu koronawirusa na globalną gospodarkę i zakładają głębsze spowolnienie w europejskiej gospodarce od wcześniejszych przewidywań.

Reklama

Autorzy raportu podkreślają, że najbardziej bezpośrednio narażone sektory polskiej gospodarki na ryzyko związane z koronawirusem to turystyka, pasażerski transport lotniczy, sektor HORECA i przemysł petrochemiczny.

>>> Czytaj również: OECD obniżyła prognozę globalnego wzrostu PKB w 2020 r.

"Ponadto duży wpływ epidemii koronawirusa mogą odczuć segmenty produkcji przemysłowej i handlu, które mają duży udział importu w kosztach operacyjnych, w szczególności sprowadzające materiały lub towary z Azji. Wymienione sektory stanowią 14,7 proc. obrotów oraz 8,5 proc. kredytów całego krajowego sektora przedsiębiorstw niefinansowych." - czytamy dalej.

Ekonomiści przewidują, że Europejski Bank Centralny, podobnie jak Fed obniży stopy stopy procentowe celem stłumienia negatywnych efektów epidemii koronawirusa.

"Luzowanie prawdopodobne jest również w przypadku Europejskiego Banku Centralnego. Oczekujemy, że na marcowym posiedzeniu bank obniży stopę depozytową o 10 pb. Dodatkowo zostaną ogłoszone działania mające na celu poprawę warunków kredytowych dla MŚP i/lub zwiększony zostanie program skupu aktywów. W przypadku UE ruch ten może zostać odłożony na kwiecień w zależności od skali zagrożenia, jakie będzie stwarzał koronawirus w najbliższym czasie." - czytamy w raporcie.

W przypadku Polski w tej sytuacji globalnej, rynek wycenia cykl obniżek stóp procentowych w Polsce, jednakże zdaniem ekonomistów skala luzowania wyceniona przez rynek jest nadmierna.

>>> Czytaj również: Ile w Polsce wyniosą straty z powodu koronawirusa? "Sytuacja jest dynamiczna"

"W naszej ocenie RPP, tak jak to sugeruje prezes Glapiński, nie zdecyduje się na zmianę stopy w reakcji na epidemię. Przestrzeń do stymulacji monetarnej w Polsce ogranicza wysoka obecnie inflacja (spodziewamy się, że inflacja wyniesie w tym roku średnio 3,6 proc.)." - oceniają ekonomiści banku.

W marcowym wydaniu raportu "OECD Economic Outlook" Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju obniżyła prognozę wzrostu globalnego PKB o 0,5 pkt proc do 2,4 proc. w 2020 r., OECD obniżyła również prognozę wzrostu gospodarczego USA na ten rok o 0,1 pkt proc. wobec oczekiwań z listopada br. - do 1,9 proc., zaś dla strefy euro - o 0,3 pkt proc. do 0,8 proc. Prognozy wzrostu PKB Niemiec zostały obniżone o 0,1 pkt do 0,3 proc. w 2020 r. OECD obniżyła również prognozy wzrostu gospodarczego dla Chin - o 0,8 pkt do 4,9 proc. w tym roku.