"Zrealizowaliśmy 1/3 długości linii Rail Baltica w Polsce. W najbliższym czasie przystępujemy do realizacji odcinka Czyżew­ - Białystok i stacji Ełk. Planujemy zakończenie budowy linii na terenie Polski i uzyskanie docelowych parametrów do 2027 roku. Cel jest ambitny ale realny - powiedział Merchel, cytowany w komunikacie wydanym po forum Rail Baltica w Brukseli.

Na spotkaniu przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządów i eksperci branży kolejowej wymieniali opinie nt. priorytetów rozwoju europejskiej sieci kolejowej w świetle perspektyw finansowych UE na lata 2021-2027 i europejskiego zielonego porozumienia. Realizatorzy projektu Rail Baltica przedstawili status i termin realizacji projektu oraz korzyści dla Europy, podały PKP PLK.

Rail Baltica to część transeuropejskiego korytarza, który w przyszłości połączy Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Dzięki prowadzonej modernizacji linia przystosowana zostanie do ogólnych standardów linii kolejowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

W Polsce w ramach projektu modernizowane są lub będą linie kolejowe na odcinkach Warszawa - Białystok - Ełk - Suwałki - Trakiszki (granica z Litwą).

>>> Polecamy: Wiemy, kto zmodernizuje ważny odcinek trasy kolejowej Rail Baltica za 3,3 mld zł