Forte nie odwoła się do WSA od ustalenia zaległości podatkowej na 3,4 mln zł


Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Fabryki Mebli Forte zdecydowały o nieskładaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w zakresie ustalonej w wyniku kontroli zaległości w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015-2017 oraz odsetek od tej zaległości, podała spółka.
"Jednocześnie spółka w dniu dzisiejszym złożyła korekty deklaracji dot. wysokości podatku od osób prawnych tj. CIT 8 za lata 2015-2017" - czytamy w komunikacie.
2 marca spółka podała, że kwota zaległości podatkowej w wysokości 3,4 mln zł będzie miała wpływ na zmniejszenie zysku netto za rok 2019 poprzez korektę obciążenia podatkowego.
Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1,11 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)