Cytowany przez węgierską agencję MTI Orban oświadczył, że w interesie UE leży także utrzymywanie otwartej opcji członkostwa Mołdawii w UE oraz współpracy gospodarczej z tym krajem. Na wspólnej konferencji prasowej z Chicu zapewnił, że Węgry będą z zaangażowaniem wspierać Mołdawię w sprawach integracji.

Przyznał, że nie jest łatwo realizować w UE interes narodowy, ale się to opłaca, bo mimo wszelkich trudności „lepiej być wewnątrz niż na zewnątrz”. Dlatego też doradzał Mołdawii jak najściślejszą współpracę z UE, w - jak zapewnił - czym Węgry chętnie będą partnerem.

Chicu podziękował za pomoc Węgier w modernizowaniu i reformowaniu jego kraju, a także za węgierskie projekty realizowane w Mołdawii. Zaznaczył przy tym, że między dwoma krajami jest jeszcze dużo niewykorzystanych możliwości.

Premierzy podpisali porozumienie o dwustronnej współpracy strategicznej, obejmujące dzielenie się przez Węgry unijnymi doświadczeniami integracyjnymi z Mołdawią oraz kwestie gospodarcze.

W celu pobudzenia wzajemnej działalności gospodarczej otwarto linię kredytową wysokości 100 mln dol. Zadeklarowano też, że oprócz współpracy w sektorze farmaceutycznym i bankowym strony chcą podjąć współpracę w rolnictwie i edukacji – trwają prace nad otwarciem wspólnej placówki oświatowej, która wydawałaby dyplomy ważne zarówno na Węgrzech, jak i w Mołdawii.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)