Abp Głódź polecił, by na drzwiach wejściowych świątyń pojawiła się wyraźna informacja na temat wprowadzonego ograniczenia.

"Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła i ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii - są wyrazem miłości bliźniego. Rodzinę zgłaszającą pogrzeb, należy uprzedzić o rozporządzeniu państwowym"- napisał metropolita w dokumencie opublikowanym w sobotę na stronie kurii.

Przypomniał, że udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach świętych. Do osób, które z niej skorzystają zaapelował, aby pozostały w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ponadto arcybiskup Głódź zawiesił do odwołania wspólne celebrowanie nabożeństw m.in. Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, Godzinek, Różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Zachęcił wiernych do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

Odwołał też spotkania o charakterze formacyjnym oraz grup duszpasterskich, kursy (np. przedmałżeńskie), rekolekcję, pielgrzymki, sakrament bierzmowania i wizytacje, spotkania grup duszpasterskich. Rekolekcjonistów poprosił, aby nauki zamieszczali na stronach internetowych parafii, w których mieli je wygłosić.

Zachęcił wszystkich do szczególnej i odważnej opieki nad chorymi. Kapłanów i osoby życia konsekrowanego poprosił, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. "Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami" - dodał arcybiskup.

Zalecił też, aby parafie – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną mszę św. z homilią duszpasterza i śpiewem suplikacji, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową sprawowaną przez kapłanów.

Metropolita zwrócił się do księży, żeby pozostawili otwarte świątynie, aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu. Proboszczów zobowiązał, aby pilnowali, żeby w kościele nie znajdowało się więcej niż 50 osób.

"Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu i ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi, i o to Wiernych Archidiecezji Gdańskiej serdecznie proszę. Przeżywajmy ten Wielki Post w duchu nadziei. Niech takie będą nasze wielkopostne postanowienia podejmowane z miłości i w duchu odpowiedzialności za siebie i innych" - napisał hierarcha.

Wydany przez abp. Głódzia dekret obowiązuje od soboty do odwołania.

Rozporządzenie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zostało w piątek opublikowane w Dzienniku Ustaw. Przewiduje ono, że od soboty do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Także w piątek przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się do biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. (PAP)

Autorka: Anna Machińska