Jak poinformował w komunikacie resort spraw zagranicznych, dyskusja, w której uczestniczyli konsulowie RP urzędujący w Belgii, Danii, Francji, Austrii, Niemczech i Norwegii, stanowiła element działającego całodobowo Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jego głównym zadaniem jest wypracowanie rozwiązań dla Polaków, którzy przebywają za granicą i mają problem z powrotem do Polski.

MSZ podkreślił, że służba dyplomatyczna i konsularna jest w pełni zmobilizowana i pracuje w trybie nadzwyczajnym.

Jak przekazano, w trakcie wideokonferencji omówiona została sytuacja w krajach urzędowania konsulatów, potencjalne skutki dla Polaków wdrażanych przez władze tych krajów procedur nadzwyczajnych, jak też wysiłki na rzecz wsparcia powrotu Polaków do kraju.

Dziękując za wytężoną w ostatnich dniach pracę polskich służb konsularnych, minister Czaputowicz podkreślił, że konsulowie dostarczają kluczowych informacji co do sytuacji Polaków za granicą. "Jest ona istotna dla definiowania strategii o kierunkach priorytetowych, do których powinny być organizowane loty specjalne lub wspierane organizacje transportu Polaków w inny sposób" – zaznaczył.

Szef MSZ podkreślił, że pandemia koronawirusa jest sytuacją wyjątkową, a ta wymaga nadzwyczajnych działań i poświęcenia ze strony polskiej dyplomacji. "Działania podejmowane przez polskie konsulaty są kluczowe dla zapewnienia w tej trudnej chwili bezpieczeństwa Polakom i ich rodzinom przebywającym za granicą" – powiedział Czaputowicz.

Przypomniał przy tym, że ponad 30 tysięcy Polaków przebywających obecnie za granicą zwróciło się o pomoc w powrocie do Polski. "Szacujemy, że w najbliższych dniach liczba ta może jeszcze wzrosnąć, zwłaszcza w krajach, w których zlokalizowane są urzędy konsularne, które Państwo reprezentujecie" – zauważył.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że w chwili obecnej niezbędne jest zapewnienie przez wszystkie zaangażowane służby i instytucje jak najszybszego powrotu Polaków do kraju. Przypomniał o sprawnej współpracy w tym zakresie ze Strażą Graniczną, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Resort zaznaczył, że rozmowa była także okazją do podsumowania dotychczasowych działań polskich placówek konsularnych.

Przypomniano, że placówki pracują w trybie kryzysowym, zostały powołane specjalne zespoły mające na celu pomoc naszym obywatelom. Jak podał MSZ, polscy konsulowie poinformowali m.in. o wzmocnieniu dyżurów konsularnych.

Rząd wspólnie z PLL LOT uruchomił operację "LOT do domu". W jej ramach organizowane są specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom.

Na stronie https://LOTdoDomu.com można sprawdzić daty i miejsca, z których w najbliższym czasie polecą do Polski samoloty LOT-u. Czartery odbierają podróżnych z terenu Europy, a także Azji czy Ameryki. Obejmują miejsca dotychczas nieobecne w LOT-owskiej siatce połączeń, np. Maltę czy Reykjavik. Aktualna lista rejsów i link do rezerwacji dostępne są na: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu.