"BGK aktywnie włączył się w wypracowanie systemowych rozwiązań, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać w trudnym okresie spowodowanym przez koronawirusa. Część z nich pojawi się w przygotowywanej przez rząd specustawie" - zaznaczył Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank poinformował, że we współpracy z resortami finansów oraz rozwoju przygotował nowe warunki w programie gwarancji de minimis - wyjaśnił, że polegają one na zwiększeniu maksymalnego zabezpieczenia z 60 proc. do 80 proc. kwoty kredytu.

Dodał, że wartość gwarancji to maksymalnie 3,5 mln zł; bank zrezygnował z pobierania prowizji za udzielenie gwarancji, która wcześniej wynosiła 0,5 proc.; a okres kredytu obrotowego objętego gwarancją wydłużył z 27 do 39 miesięcy.

Reklama

"Ze zwiększonych gwarancji będzie mogła skorzystać każda firma sektora MŚP, która dotychczas spełniała kryteria określone w programie gwarancji de minimis, niezależnie od branży. Wdrożenie tych zmian wymaga zaangażowania banków kredytujących, z którymi na bieżąco współpracuje BGK, choćby ze względu na dostosowanie parametrów w systemach IT. Bank Gospodarstwa Krajowego jest gotowy umożliwić dzięki tym zmianom dodatkową akcję kredytową na ok. 20 mld zł" - zaznaczył BGK.

Bank wskazał, że drugim rozwiązaniem jest utworzenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych, z którego mają być udzielane gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

BGK wyjaśnił, że parametry tego rozwiązania to: zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu, obowiązujące tylko do nowych lub odnawianych kredytów; kwota kredytu objętego gwarancją - do 250 mln zł; kwota gwarancji – od 3,5 mln zł do 200 mln zł; okres gwarancji – min. 12 miesięcy. Dodano, że przeznaczeniem kredytu to zapewnienie płynności finansowej firmy.

"Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami może wynieść ok. 100 mld zł, a gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 roku, z opcją wydłużenia tego terminu stosownie do sytuacji gospodarczej" - dodał BGK.

BGK podał, że kolejnym rozwiązaniem, nad którym pracuje, jest system dopłat do oprocentowania kredytów, których udziela przedsiębiorcom sektor bankowy.

"Nie chcemy ograniczać branż ani wielkości firm, do których to wsparcie będziemy kierować. Najważniejsze jest dla nas to, jak możemy wspomóc firmy i sektor bankowy, aby banki mogły udzielać kredytów na lepszych warunkach poprzez mechanizm dopłaty do odsetek. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie określić, jak koronawirus wpłynie na poszczególne branże czy firmy. Dlatego nie chcemy wprowadzać ograniczeń. Przygotowanie tego rozwiązania zajmie więcej czasu, ale wszystkie zaangażowane instytucje działają w trybie nadzwyczajnym" - podkreśliła cytowana w komunikacie prezes Banku Gospodarstwa kredytowego Beata Daszyńska-Muzyczka.

BGK zaznaczył, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi zaawansowane rozmowy z Komisją Europejską w sprawie przesunięcia części środków z perspektywy finansowej 2014-2020 na wsparcie przedsiębiorstw, zwłaszcza mikrofirm.

"BGK współpracuje z resortem i analizuje możliwości wprowadzenia zmian w obsługiwanych przez bank programach, np. pożyczki unijne, Fundusz Kredytu Technologicznego czy POIR (Program Inteligentny Rozwój - PAP)" - dodał bank.

W komunikacie wskazano, że informacje o aktualnym wsparciu dla firm można sprawdzić na stronach internetowych www.bgk.pl oraz www.biznes.gov.pl. (PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz