Zgodnie z zapowiedziami Kościńskiego organizacje pozarządowe będą miały do końca maja czas na rozliczenie CIT.

Szef resortu finansów zapowiedział ponadto, że powstanie specjalny fundusz przeciwdziałania wirusowi COVID-19. "Ma on bardzo otwarty charakter. Możliwe będzie zasilenie go zarówno z budżetu państwa jak też różnych innych funduszy celowych, które dysponują obecnie wolnymi środkami, jak również z obligacji skarbu państwa, czy środkami z obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego" - powiedział.

Jak wyjaśnił, wszystko po to, aby zapewnić jak największą płynność budżetu.

"Środki zgromadzone w funduszu będą mogły być przeznaczone na całą gamę instrumentów związanych ze zwalczaniem skutków COVID, w tym na zasilenie Funduszu Pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz innych podmiotów wykonujących zadania związane ze zwalczaniem COVID" - tłumaczył minister.

Poinformował, że fundusz będzie mógł finansować programy rządowe realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju w zakresie wsparcia kapitałowego przedsiębiorców, jak też w formie różnych instrumentów finansowych. Będzie mógł też realizować zadania, które będą potrzebne jako impuls fiskalny do pobudzenia gospodarki, który jest piątym filarem Tarczy Antykryzysowej. Kościński wyjaśnił, że środki te będą przeznaczone np. na infrastrukturę, służbę zdrowia, biotechnologię itp.

Poza tym, jak mówił, ustawa uelastycznia też zarządzanie budżetem państwa. Zgodnie z nią premier będzie miał uprawnienia do przesuwania środków między częściami budżetowymi, do zmiany przeznaczenia rezerw celowych i tworzenia nowych rezerw celowych - w celu walki z epidemią koronawirusa.

Podobnie elastycznie będzie można zmieniać plany państwowych funduszy celowych oraz agencji wykonawczych. Wszystko po to, jak mówił minister, żeby można było szybko zareagować na potrzeby poszczególnych dysponentów środków publicznych na zapotrzebowanie środki w celu zwalczania COVID.

>>> Polecamy: Tarcza antykryzysowa. Przedsiębiorcy i rolnicy zwolnieni ze składek na trzy miesiące