Grupa Lotos szacuje, że rozpocznie wydobycie ze złoża YME w IV kw. 2021 r.Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Grupa Lotos ocenia, że w rezultacie pandemii wirusa SARS-CoV-2 pojawiły się okoliczności, które uniemożliwiają rozpoczęcie wydobycia ze złoża YME w dotychczas komunikowanym terminie, tj. IV kwartale 2020 roku, podała spółka. Szacuje ona rozpoczęcie wydobycia na IV kw. 2021 r.

"Czas trwania przebudowy platformy 'Maersk Inspirer', która zgodnie z planem zagospodarowania złoża będzie służyła wydobyciu węglowodorów na YME ulegnie istotnemu wydłużeniu w następstwie zarządzenia władz norweskich, które skutkuje koniecznością rezygnacji z pracowników pochodzących spoza Norwegii. Wyżej wymienione okoliczności, które będą ograniczały operacje przedsiębiorstw i realizowanie ich zobowiązań zostały zgłoszone przez właściciela platformy, Maersk Drilling, oraz podwykonawcę, Aker Solutions, który realizuje przebudowę w/w platformy" - czytamy w komunikacie.

W związku z dokonanymi zgłoszeniami spółka szacuje rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej ze złoża YME na IV kw. 2021 roku. Spółka na bieżąco analizuje sytuację na projekcie YME oraz będzie informować o kluczowych ustaleniach zmieniających obecny status jego realizacji, podano także.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)