Energa utworzy odpisy, których wpływ na skons. wynik netto wyniesie -131 mln zł


Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Energa w wyniku przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów w linii biznesowej wytwarzanie za II półrocze 2019 stwierdziła konieczność dokonania odpisów aktualizujących na aktywach wytwórczych konwencjonalnych i CHP (łącznie 180 mln zł), które częściowo skompensowane zostały przez odwrócenie odpisów aktualizujących na aktywach OZE (łącznie 18 mln zł), podała spółka. Szacowany łączny wpływ powyższych odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2019 rok wynosi -131 mln zł.
Testy na utratę wartości przeprowadzone zostały ze względu na wystąpienie zmian w otoczeniu rynkowym oraz związaną z tym aktualizacją prognozowanych ścieżek cenowych w Grupie Energa, poinformowano.
"W wyniku przeprowadzenia ww. testów stwierdzono konieczność dokonania odpisów aktualizujących na aktywach wytwórczych konwencjonalnych i CHP (łącznie 180 mln zł), które częściowo skompensowane zostały przez odwrócenie odpisów aktualizujących na aktywach OZE (łącznie 18 mln zł). Szacowany łączny wpływ powyższych odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2019 rok wynosi -131 mln zł. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy. Pogorszą one wynik operacyjny Grupy Energa bez wpływu na wynik EBITDA" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości udziałów w spółach zależnych posiadanych przez Energę, zidentyfikowano odpisy aktualizujące w wysokości 178 mln zł, których szacowany łączny wpływ na jednostkowy wynik netto Energi za 2019 rok wynosi -144 mln zł. Zdarzenia te mają charakter niegotówkowy. Pogorszą one wynik operacyjny Energi bez wpływu na wynik EBITDA, podano również.
Prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkości odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2019 rok oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Energa SA za 2019 rok, podsumowano.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.
(ISBnews)