Kiedy zakaz przemieszczania się nie obowiązuje

Od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na terenie Polski obowiązuje zakaz przemieszczania się. Nie obejmuje on przemieszczania się w celu:

Reklama

• dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Myśliwi zwolnieni z zakazu przemieszczania się

1 kwietnia rząd wprowadził zmiany do rozporządzenia, które zaostrzało ograniczenia związane z epidemią COVID-19. Z poprawionej wersji wynika, że myśliwi zostali wyłączeni z zakazu przemieszczania się i będą mogli prowadzić polowania. Mają oni prawo do "wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych".

Nieletni nie wyjdą z domu bez opieki dorosłego

31.03. 2020 r. wprowadzono kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Jednym z nich jest zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego. Przebywanie nieletnich poza domem usprawiedliwia jedynie obecność i nadzór rodzica, opiekuna prawnego bądź innej osoby dorosłej.

Zakaz korzystania z publicznych terenów zielonych

W ramach przeciwdziałania rozwojowi epidemii COVID-19 wprowadzono również zakaz korzystania z parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich oraz plaż. Niedozwolone jest również użytkowanie rowerów miejskich.

Zasady przemieszczania się

W sytuacjach, gdy wyjście z domu jest konieczne należy stosować się do zaleceń, które minimalizują ryzyko zakażenia koronawirusem COVID-19:

• pieszo mogą się poruszać jednocześnie dwie osoby. Wyjątek od tej zasady stanowią członkowie jednej rodziny, przy czym nawet oni powinni zachować minimalnie dwumetrowe odległości między sobą. Wyłączeni z tego obowiązku są jedynie rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia) oraz osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie,

• w autobusie, tramwaju lub metrze zajęta może być tylko połowa miejsc siedzących. Zaleca się, by co drugie miejsce siedzące pozostało puste,

• limit pasażerów wprowadzono także w odniesieniu do pojazdów mających 9 i więcej miejsc siedzących (włączając transport niepubliczny, np. prywatnych przewoźników czy zorganizowane dojazdy do pracy). We wspomnianych pojazdach może jednocześnie przebywać tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Ograniczenie wejdzie w życie 2.04.2020 r. i nie dotyczy samochodów osobowych.

>>> Czytaj też: 100 mld zł dla firm w ramach tarczy finansowej. "Toczymy wojnę o utrzymanie polskich miejsc pracy"