Spółka podkreśla, że zalecenia dotyczące pracy w sytuacji epidemii koronawirusa są na bieżąco aktualizowane co pozwala na bezpieczną pracę zatrudnionych osób oraz prowadzenie ruchu pociągów i na realizację inwestycji.

PKP PLK informują, że w ramach zaleceń GIS m.in. zachowywany jest wymagany dystans w niezbędnych kontaktach, lokalnie prowadzony jest pomiar temperatury pracowników, zwiększono także częstotliwość czyszczenia i odkażania newralgicznych miejsc i powierzchni.

Kolejowa spółka podkreśla, że na wszystkich możliwych stanowiskach zapewniła pracę zdalną i na maksymalną skalę realizowany jest elektroniczny obieg dokumentów, a spotkania odbywają się w formie wideo oraz telekonferencji.

"Wprowadzone zostały zmiany dotyczące organizacji i sposobu współpracy zamawiającego i wykonawców na budowach. Poza obowiązującymi wszystkich wymogami sanitarnymi, ograniczono do minimum liczbę osób w komisjach odbiorowych, a dojazd do inwestycji odbywa się oddzielnymi środkami transportu" - informuje kolejowa spółka.

PKP PLK poinformowały też, że funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej i prowadzą działania samodzielnie oraz wspólnie z Policją i Strażą Graniczną.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski