Jak informuje Urząd do spraw Cudzoziemców, powołując się na dane Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), w ubiegłym roku wnioski o przyznanie statusu uchodźcy w krajach UE+, czyli w 28 krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Szwajcarii, złożyło 714 tys. cudzoziemców. Jest to o 13 proc. więcej niż w 2018 r. Najwięcej spraw dotyczyło obywateli Syrii, Afganistanu i Wenezueli.

"Ubiegłoroczny wzrost liczby cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Europie jest zmianą w stosunku do trendu spadkowego odnotowanego w latach 2016 - 2018. Liczba wniosków azylowych w 2019 r. była jednak znacząco niższa względem rekordowego pod tym względem 2015 r." - zaznacza rzecznik prasowy Urzędu do spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

Dudziak zaznacza, że najwięcej wniosków pochodziło z Syrii, Afganistanu oraz Wenezueli. Natomiast największe wzrosty odnotowano wśród cudzoziemców z krajów Ameryki Południowej, zwłaszcza wśród obywateli państw mogących korzystać z ruchu bezwizowego. Jak dodał, oprócz Wenezueli dotyczyło to głównie Kolumbii, Salwadoru i Hondurasu.

"W 2019 r. kraje UE+ wydały nieco ponad 574 tys. decyzji ws. ochrony międzynarodowej – 33 proc. stanowiły rozstrzygnięcia pozytywne. Najczęściej ochronę międzynarodową otrzymywali obywatele Syrii (85 proc.), Jemenu (82 proc.) oraz Erytrei (81 proc.)" - poinformował rzecznik UdSC.

Jak wskazał UdSC istotnym wskaźnikiem obrazującym obciążenie urzędów migracyjnych państw członkowskich w zakresie prowadzenia spraw uchodźczych są dane dotyczące trwających postępowań. Według stanu na koniec 2019 r., ok. 540 tys. spraw było w trakcie rozpatrywania na etapie pierwszej instancji.

Z danych przekazanych przez UdSC wynika ponadto, że wzrostowy trend liczby wniosków azylowych odnotowano także w styczniu 2020 r. Jak zaznaczono, o przyznanie ochrony międzynarodowej ubiegało się wtedy nieco ponad 65 tys. cudzoziemców – o 9 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 19 proc. więcej w porównaniu do stycznia 2019 r.

Jeśli zaś chodzi Polskę, to w roku ubiegłym liczba cudzoziemców ubiegających się o przyznanie statusu uchodźcy nie uległa znaczącym zmianom. Z danych UdSC wynika, że podobnie jak w 2018 r., wnioski w tej sprawie złożyło 4,1 tys. osób. Jak poinformowano, warunki nadania ochrony międzynarodowej spełniały w sumie 272 osoby. Decyzje negatywne wydano wobec prawie 1,7 tys. obcokrajowców, zaś 2 tys. postępowań umorzono.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk