Według danych z początku marca 2020 roku 64 proc. badanych dobrze oceniało warunki materialne swojego gospodarstwa domowego. 31 proc. określało je jako średnie – ani dobre, ani złe, a 5 proc. - jako złe. Jak podkreśla CBOS, tym samym obecne oceny warunków bytu należały do najlepszych, od kiedy Centrum je monitoruje, tzn. od ponad trzech dekad.

CBOS zaznaczył, że badanie realizowane było w szczególnych okolicznościach, już po pojawieniu się w Polsce pierwszych zachorowań́ na koronawirusa, ale jeszcze przed ogłoszeniem w naszym kraju stanu epidemii. Obawy Polaków w mniejszym stopniu dotyczyły jeszcze gospodarczych skutków epidemii i – w konsekwencji – jej wpływu na sytuację finansową i warunki życia gospodarstw domowych - oceniło Centrum.

Obecnie, wraz z ograniczeniem działalności wielu firm, Polacy nie tylko coraz bardziej uświadamiają sobie te skutki, ale też je odczuwają - zaznaczył CBOS, podkreślając jednocześnie, że nie widać́ tego jeszcze w pełni w danych z badania.

W marcowym sondażu 54 proc. respondentów, charakteryzując sposób gospodarowania pieniędzmi w swoim gospodarstwie domowym, deklarowało, że żyło im się na średnim poziomie – starczało im na co dzień́, lecz musieli oszczędzać na poważniejsze wydatki.

30 proc. deklarowało, że w ich gospodarstwie domowym starczało na wiele bez specjalnego oszczędzania, a 2 proc. oceniało, że może sobie pozwolić́ na pewien luksus.

Z kolei 13 proc. ankietowanych deklarowało, że żyje skromnie, czyli musi na co dzień́ bardzo oszczędnie gospodarować́. 1 proc. respondentów przyznawało, że żyje im się bardzo biednie i brakuje nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Jak wskazał CBOS, oceny warunków materialnych - mimo pewnych wahań́ obserwowanych z miesiąca na miesiąc - systematycznie się poprawiają od mniej więcej połowy ubiegłej dekady. Od sierpnia 2006 r. zadowolonych z warunków materialnych jest więcej niż niezadowolonych, a od mniej więcej pięciu lat pozytywne oceny przeważają nie tylko nad negatywnymi, ale również nad przeciętnymi.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” CBOS przeprowadził metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–15 marca 2020 r. na liczącej 875 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.