Work Service spodziewa się pogłębienia spadku zamówień w IV i kolejnych tyg.


Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Work Service spodziewa się pogłębienia spadku zamówień w kwietniu br. i kolejnych tygodniach wskutek pandemii COVID-19, jeśli spowolnienie gospodarcze będzie się utrzymywać, podała spółka.
"Grupa Work Service odnotowała jedynie ograniczony spadek zamówień w drugiej połowie marca b.r., jednak według przewidywań spółki może on pogłębiać się w kwietniu, a następnie w kolejnych tygodniach, jeśli spowolnienie gospodarcze będzie się utrzymywać. W szczególności spowolnieniem dotknięte mogą być obszary działalności transgranicznej, działalność dla sektora motoryzacji oraz inne działalności produkcyjno-przemysłowe. Obecnie emitent nie został jeszcze dotknięty skutkami potencjalnych zatorów płatniczych" - czytamy w komunikacie.
By ograniczyć negatywny wpływ pandemii spółka planuje:
- poszukiwać zamówień z sektorów, w których może być zgłaszane zapotrzebowanie pomimo potencjalnej recesji, a w szczególności z obszarów logistyki, branży spożywczej oraz medycznej,
- ograniczać koszty działalności, dostosowując je do skali działalności,
- negocjować nowe korzystniejsze terminy płatności wynikające z zobowiązań spółki wobec niektórych kontrahentów,
- prowadzić aktywny monitoring, a w koniecznych przypadkach bardziej stanowczą niż dotychczas windykację swoich należności.
"W związki z niepewnością co do długości okresu potencjalnej recesji precyzyjne oszacowanie jej wpływu na wyniki i kondycję finansową Grupy Work Service w dniu niniejszego raportu nie jest możliwe do oszacowania" - podano także.
Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)