Marek Rozkrut i Ludwik Kotecki będą dyskutować o tym, jak może wyglądać powrót do „nowej normalności” po epidemii w zależności od możliwych terminów zniesienia obecnego lockdownu. Nasi eksperci spróbują też naszkicować możliwe scenariusze makroekonomiczne dla Polski na nadchodzące miesiące, uwzględniając powiązania międzynarodowe, globalne łańcuchy wartości i szczególne znaczenie wymiany zewnętrznej. Zmierzą się także z pytaniem o to, jaka będzie głębokość recesji po okresie epidemii i czy mają na nią jakiś wpływ cechy poszczególnych gospodarek.

Transmisja rozmowy poniżej:

Marek Rozkrut jest Partnerem i Głównym Ekonomistą EY oraz Liderem Zespołu Analiz Ekonomicznych, który specjalizuje się m. in. w ocenie ekonomicznych skutków regulacji, analizach i prognozach makroekonomicznych oraz sektorowych, badaniach nad szarą strefą, płatnościami elektronicznymi, a także w analizach przestrzennych i analityce zachowania konsumentów. Marek nadzorował setki projektów zrealizowanych w ok. 50 krajach. Jest także Liderem Programu EY „Sprawne Państwo”.

Ludwik Kotecki jest konsultantem ekonomicznym i doradcą różnych instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych, w tym m.in. UNDP, Banku Światowego i MFW. Jego obszary wiedzy specjalistycznej obejmują makroekonomię, politykę fiskalną, finanse międzynarodowe oraz instytucje UE i politykę finansową i budżetową UE. W ostatnich latach propagator zielonych finansów, doradca rządu Indonezji przy emisji zielonych obligacji, dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, ekspert Centrum Myśli Strategicznych i Europejskiego Kongresu Finansowego. Członek Team Europe w Polsce. Główny ekonomista Caritas Polska.