"Program jest reakcją PFRON na sytuację osób niepełnosprawnych powstałą w obliczu epidemii. To zbiór konkretnych działań, a jednym z nich jest wypłata swoistej rekompensaty dla osób niepełnosprawnych, które straciły możliwość uczestnictwa w placówkach aktywizacji zawodowej i społecznej, dofinansowanych przez Fundusz" – mówi prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz. Wskazuje, że chodzi m.in. o warsztaty terapii zajęciowej.

Z programu skorzystają też niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez 3 miesiące, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona, uniemożliwiając korzystanie z rehabilitacji przynajmniej przez 5 dni w miesiącu, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Aplikacje można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

Reklama

Na tę formę pomocy PFRON przeznacza 174 mln zł. "Tak wysoki budżet gwarantuje wsparcie wszystkich osób niepełnosprawnych, które z powodu zamknięcia placówki nie mogą korzystać z zajęć" – zapewnia Michałkiewicz.

O wypłatę mogą starać się nie tylko osoby mające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także – w imieniu osób niepełnosprawnych – opiekunowie osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia. Dotyczy to również orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS.

Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517-373-975 (godz. 9.00-20.00) lub tel. 22-581-84-10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800-889-777 (godz. 9.00-17.00).

Specjalne środki Funduszu przeznaczone zostały również na dofinansowanie działań samorządów powiatowych, które w czasie pandemii zaoferują dodatkową pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze środków PFRON możliwe jest zrefundowanie do 50 proc. wydatków danego powiatu na ten cel, do 100 tys. zł.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska