Gi Group ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Work Service


Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Gi International S.R.L., którego całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Work Service, podała spółka.
"Uzyskanie zgody właściwych organów antymonopolowych na przejęcie przez Inwestora kontroli nad spółką i jej podmiotami powiązanymi stanowi jeden z warunków zawieszających transakcji z Inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką a inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku" - czytamy dalej.
W połowie lutego br. Work Service podpisał warunkową umowę inwestycyjną z Gi Group. Gi Group planuje przejęcie kontrolnego pakietu akcji spółki i zgodnie z umową dofinansuje Work Service kwotą w wysokości 210,2 mln zł. Jak wówczas podkreślano, inwestycja Gi Group w spółkę pozwoli Work Service na pełną stabilizację sytuacji finansowej oraz powrót na ścieżkę wzrostu i rozwoju biznesu.
Umowa inwestycyjna podpisana przez Work Service z Gi Group jest wynikiem przeglądu opcji strategicznych spółki ogłoszonego w marcu ubiegłego roku.
Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)