Fundusz zwraca uwagę, że jednym z priorytetów szpitali zmagających się ze skutkami epidemii Covid-19 jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy mogą mieć styczność z odpadami medycznymi. Dlatego pragnie pomóc finansowo tym placówkom w bezpiecznym zagospodarowaniu zużytych ubrań ochronnych i maseczek, wykorzystywanych przez personel medyczny.

Jak poinformował w piątek PAP zespół promocji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi budżet programu wsparcia szpitali w walce z epidemią koronawirusa w województwie łódzkim wyniesie 3 mln zł.

Reklama

"Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 99 proc. kosztów kwalifikowanych (za czas od 14 marca do zakończenia stanu epidemii, jednak nie później niż do 31.12.2020 r.)" - napisano w informacji przesłanej do redakcji.

Maksymalna kwota dofinansowania na jedną placówkę wynosi 200 tys. zł. Wnioski w tej sprawie można składać od 20 kwietnia. Informacje o programie oraz wniosek o dotację będą do pobrania na stronie: www.wfosigw.lodz.pl

Jednocześnie zespół promocji poinformował, że 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże wsparcie finansowe szpitalom zakaźnym. Dzięki zaangażowaniu wszystkich Funduszy 50 szpitali w całym kraju otrzyma wsparcie na łączną kwotę 3,27 mln zł.

W województwie łódzkim pieniądze otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w kwocie 200 tys. zł. (PAP)

autor: Jacek Walczak