Alior Bank dostosowuje kolejne rozwiązanie do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego i wprowadza korzystne zmiany w ofercie gwarancji Biznesmax w formie pomocy de minimis. Ułatwią one innowacyjnym i proekologicznym przedsiębiorcom utrzymanie płynności finansowej - czytamy w piątkowym komunikacie.

Jak wskazano, dzięki wprowadzonym udogodnieniom gwarancja Biznesmax w formie pomocy de minimis może zabezpieczyć również kredyty obrotowe, w tym kredyty odnawialne w rachunku bieżącym.

Bank poinformował, że od 9 kwietnia br. przedsiębiorca nie musi składać planu wydatków zgodnie z narzuconym katalogiem kosztów kwalifikowanych. "Wystarczy, że do wniosku złoży informację potwierdzającą spełnienie merytorycznych kryteriów, które pozwalają na objęcie kredytu gwarancją w formie pomocy de minimis" - podano.

Rozszerzono również kryteria dostępu do finansowania. Teraz z gwarancji obejmującej odnawialny kredyt obrotowy, oprócz podmiotów innowacyjnych, mogą skorzystać również firmy, które wdrażały u siebie rozwiązania ekologiczne - czytamy.

"Wprowadzony katalog zmian w znacznym stopniu ułatwia przedsiębiorcom dostęp do finansowania i wspiera prowadzenie biznesu w trwającej obecnie trudnej sytuacji" - powiedziała, cytowana w komunikacie szefowa działu Funduszy UE i Programów Publicznych w Alior Banku Aleksandra Podobińska-Durka.

Dodała, że gwarancja jest bezpłatna przez cały okres jej trwania, który wynosi do 24 miesięcy, a klient po spłacie kredytu może otrzymać zwrot części lub nawet całości zapłaconych odsetek za okres maksymalnie 3 lat od daty jego uruchomienia. Zwrot ten dotyczy również kredytów odnawialnych.

Bank wskazał, że maksymalna wartość finansowania obrotowego zabezpieczonego gwarancją zależy od zdolności kredytowej firmy i wolnego limitu pomocy de minimis. "Bez zmian pozostają warunki Gwarancji Biznesmax zabezpieczającej kredyty inwestycyjne i obrotowe nieodnawialne w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Są one udzielane na okres do 20 lat, a ich maksymalna wartość wynosi nawet 2,5 mln euro. Gwarancje Biznesmax według zmienionych zasad będą udzielane do końca 2020 roku" - czytamy. (PAP)