Grupa Best kupiła wierzytelności o wart. 8,4 mln zł w I kw. 2020 r.


Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best wyniosła 8,4 mln zł w I kw. 2020 roku wobec niedokonywania zakupów rok wcześniej. Grupa zainwestowała w nowe portfele 1,5 mln zł, podał Best. Spłaty z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 77,8 mln zł w I kw. br., tj. o 33% więcej w skali roku.
"Wyniki osiągnięte w I kwartale 2020 r. są przede wszystkim rezultatem systematycznego uruchamiania do obsługi kolejnych części portfeli wierzytelności nabytych w latach ubiegłych, co pokazują również rosnące wyniki osiągane w kolejnych kwartałach 2019 r." - czytamy w komunikacie.
Pełna i ostateczna informacja nt. wyników spółki oraz grupy kapitałowej Best osiągniętych w I kwartale 2020 roku zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym rozszerzonym raporcie za I kwartał 2020 roku, zaznaczono.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.
(ISBnews)