BNP Paribas BP udostępnia gwarancje oferowane wspólnie z BGK z limitem 10 mld zł


Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska wprowadził do oferty Portfelową Linię Gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych i pomoc de minimis we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Limit przydzielony BNP Paribas na gwarancje oferowane przez BGK wynosi 10 mld zł.
"Gwarancje w łącznej wysokości 10 mld zł, oferowane we współpracy z BGK to kolejne udogodnienie dostępne dla klientów BNP Paribas. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, wdrożyliśmy również nowe narzędzia w bankowości internetowej i mobilnej, przygotowaliśmy też szereg usprawnień proceduralnych oraz nowe propozycje finansowe, jak np. możliwość odroczenia spłaty rat kredytu. Liczymy, że nasze kompleksowe podejście okaże się wymiernym wsparciem dla polskich przedsiębiorców w tym trudnym czasie" - powiedział wiceprezes Jerzy Śledziewski, odpowiedzialny za Obszar Bankowości Korporacyjnej i Obszar Bankowości MŚP, cytowany w komunikacie.
Klienci Banku BNP Paribas, którzy na skutek epidemii COVID-19 napotykają trudności w działalności biznesowej, będą korzystali z dwóch programów BGK: programu de minimis oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankowi BNP Paribas w ramach Funduszu został przyznany limit 8 mld zł na gwarancje spłaty kredytów udzielanych średnim i dużym przedsiębiorcom. Bank podpisał również z BGK aneks do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.
BNP Paribas Bank Polska podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy w ramach nowego programu pomocowego Portfelowej Linii Gwarancji Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP). Dzięki temu Bank może zaproponować swoim klientom kolejne narzędzie, które pomoże w zapewnieniu płynności finansowej prowadzonej przez nich działalności. BNP Paribas podpisał również aneks do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis z BGK, która wprowadza szereg ułatwień dla obecnych klientów kredytowych współpracujących z bankiem.
"W przypadku Funduszu Gwarancji Płynnościowych kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu może wynosić między 3,5 mln zł a 200 mln zł. Jej wysokość pokrywa do 80% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego. Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Okres na jaki gwarancja może być udzielona nie może być dłuższy niż 27 miesięcy i niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące" - wyjaśniono.
Gwarancją w ramach PLG FGP mogą być objęte kredyty udzielone, zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku kredytującym, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień umowy z BGK. Łączna kwota kredytów udzielonych jednemu kredytobiorcy zabezpieczonych gwarancjami w ramach PLG FGP we wszystkich bankach nie może przekroczyć 250 mln zł.
BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.
(ISBnews)