"Dobra informacja! Kolejny etap we wdrożeniu Tarcza Finansowa PFR zrealizowany. W Senacie dodatkowe przepisy umożliwiające prostą ścieżkę emisji obligacji Grupa PFR oraz szybką weryfikacje wniosków przyjęte głosami 99 Senatorów. Dobrze, że powstał konsensus wokół programu!" - napisał na Twitterze Borys, odnosząc się do prac w Senacie nad poprawkami do pakietu antykryzysowego.

Prezes zamieścił też wpis, w którym czytamy: "Warto dodać, że od ogłoszenia przez Mateusza Morawieckiego Tarczy Antykryzysowej złoty zyskał na wartości, a indeksy GPW_WSExchange wzrosły o ponad 15 proc. Brak działań, albo zbyt mała skala byłaby oceniona jako „policy error” w sytuacji silnego tak spadku PKB".

Pod wpisem Borysa zamieszczono opinię ekonomistów ING Ekonomics Poland, z którym czytamy: "Polska ogłosiła największy pakiet fiskalny w EU (6,5% PKB, bez płynności). Globalnie wyższe programy mają AUS, JPN i US."

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.((PAP)

autor: Ewa Wesołowska