Jak podała KNF, decyzja zapadła na piątkowym posiedzeniu w trybie zdalnym, a dotyczy powierzania przez BGK oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP, finansowanej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

Jak przypomniała KNF, Fundusz Gwarancji Płynnościowych powstał w celu wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw w obliczu sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i negatywnych skutków dla przedsiębiorców spowodowanych utrudnieniem dostępu do niezbędnego finansowania zewnętrznego w celu utrzymania płynności.

Dla zapewnienia przedsiębiorcom szerokiego dostępu do kredytów z gwarancjami udzielanymi z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, BGK wdraża sprawdzony w praktyce model współpracy z bankami kredytodawcami tj. umowę portfelowej linii gwarancyjnej.

Komisja podkreśliła, że jej zgoda do powierzenia innym bankom dokonywania ocen zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania była niezbędna do wejścia w życie zawartych przez BGK z bankami kredytującymi umów portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP.(PAP)