Odpisy na HB obniżą wynik Grupy Open Finance za 2019 r. o 145,84 mln zł


Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Grupa Open Finance wykonała test na utratę wartości firmy i znaku towarowego Home Broker i stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości firmy o kwotę 91 838 tys. zł oraz znaku towarowego Home Broker o kwotę 54 000 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2019 o kwotę 145 838 tys. zł brutto, podał Open Finance.
Grupa wykonała test na utratę wartości wartości firmy i znaku towarowego Home Broker w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej, podano.
"Spółka wykonała test na utratę wartości wartości firmy HB Finanse i wartości inwestycji w Home Broker S.A. w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej. Na podstawie powyższej analizy spółka stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości firmy HB Finanse w kwocie 99 063 tys. zł oraz odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Home Broker S.A. w kwocie 55 377 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego za rok 2019 o kwotę 154 440 tys. zł brutto" - czytamy dalej.
Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości wartości firmy, znaku towarowego bądź wartości inwestycji zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej Open Finance za rok 2019, których publikację zaplanowano na 30 kwietnia 2020 r., podsumowano.
Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.
(ISBnews)