W poniedziałek bank w komunikacie opublikował aktualizację informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz decyzji RPP na wyniki tej instytucji finansowej.

Odnosząc się do decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która dwukrotnie obniżyła w tym roku stopy procentowe NBP o 1 p.p., zmian dotyczących rezerwy obowiązkowej oraz niektórych decyzji innych instytucji monetarnych i nadzorczych, bank ocenił, że ich wpływ spowoduje, że zysk netto w całym 2020 roku będzie od 550 do 600 mln zł niższy. "Faktyczny wpływ będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz od realizacji założeń biznesowych" - dodało PKO.

Reklama

Bank zapowiedział również, że w ślad za ubiegłorocznymi wyrokami TSUE, które wywołały zmiany w zachowaniu klientów oraz zmiany w linii orzeczniczej sądów, że instytucja rozpozna w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał br. wzrost odpisów na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych walutowych (w kwocie 85 milionów zł) oraz wzrost rezerw na zwrot części prowizji za udzielenie kredytu w związku z przedterminowymi spłatami kredytów detalicznych (70 mln zł).

Jak dodano, w raporcie za pierwszy kwartał bank zawrze też - pomimo wciąż niepełnej wiedzy - informację jak koronawirus może wpłynąć na sytuację finansową PKO BP oraz na inne podmioty sektora bankowego.

"Bank uwzględni w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r. konserwatywny odpis z tytułu Covid-19 na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego Grupy oraz innych aktywów finansowych w kwocie nie niższej niż 215 mln zł." - poinformowano.

Bank uwzględnić ma też negatywne scenariusze makroekonomiczne, które zakładają w wersji bazowej - recesję gospodarczą, wzrost bezrobocia a także znaczne pogorszenie jakości portfela kredytowego sektora bankowego. "Kierować się jednocześnie będzie niższym kosztem ryzyka Grupy w stosunku do grupy rówieśniczej w roku 2019 oraz relatywnie niższą ekspozycją Grupy na sektory gospodarki najbardziej zagrożone z powodu pandemii" - dodano.

Według wyliczeń banku wymienione wyżej powody spowodują, że zysk netto banku za pierwszy kwartał 2020 r. będzie niższy o nie mniej niż 320 mln zł.

"Grupa odnotuje istotny spadek zysku netto w porównaniu do I kwartału 2019 roku" - podsumowano.

PKO BP informował w maju ub.r., że zysk grupy w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 862 mln zł wobec 757 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. (PAP)

autor: Michał Boroń