Kruk ustanowił VII program emisji obligacji o wartości do 700 mln zł


Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia VII programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne, podał Kruk. Środki pozyskane w ramach programu zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.
"Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Poszczególne emisje obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości, przy czym szczegółowe warunki emisji każdej serii obligacji zawarte będą w prospekcie emisyjnym i ostatecznych warunkach poszczególnych emisji obligacji" - czytamy w komunikacie.
Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane, podano.
"Środki pieniężne pozyskane w ramach programu przeznaczone zostaną na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku" - czytamy dalej.
"Program będzie przede wszystkim ponownie skierowany do inwestorów indywidualnych, ale - tak jak i poprzednio - nie wyklucza on transz dla inwestorów instytucjonalnych. Z tego powodu łączna wartość programu jest taka sama, jak w przypadku obecnego VI programu i wynosi do 700 mln zł" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.
Podkreślił, że obligacje są ważnym źródłem finansowania Grupy Kruk, a także realizacją strategii ich dywersyfikacji.
"Począwszy od 2013 roku, regularnie emitujemy prospektowe obligacje publiczne, których łączna wartość wyniosła 478 mln zł. Środki te przeznaczyliśmy na finansowanie działalności inwestycyjnej i operacyjnej Grupy Kruk. Co prawda obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, ograniczyliśmy zakupy nowych portfeli wierzytelności, jednak naszym celem jest przygotowanie grupy na powrót do aktywności inwestycyjnej w kolejnych miesiącach. Dzisiejsze przyjęcie programu umożliwia złożenie prospektu do KNF i daje możliwość emisji obligacji publicznych przez kolejne 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia dokumentu przez KNF. Z uwagi na obecne utrudnienia, m.in. konieczność pracy zdalnej, z wyprzedzeniem rozpoczynamy prace nad procedowaniem prospektu" - dodał prezes.
Kruk dotychczas wyemitował niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,4 mld zł, z czego 1,1 mld zł już wykupił.
Obecnie Kruk posiada otwarty VI programu emisji obligacji, z którego może korzystać jeszcze do 4 lipca 2020 roku.
Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
(ISBnews)