Głosowanie odbędzie się 10 maja w godzinach od 7.00 do 21.00. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowę głosów, 14 dni po terminie pierwszego głosowania, tj. 24 maja, zostanie przeprowadzona druga tura.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw zagranicznych, w Paryżu zostały utworzone 3 obwody głosowania: dwa na terenie ambasady i jeden na terenie wydziału konsularnego. Na terenie konsulatu generalnego w Lyonie został utworzony jeden obwód głosowania.

Z kolei w Belgii utworzono trzy obwody głosowania w Brukseli: na terenie ambasady, wydziału konsularnego i przedstawicielstwa RP przy UE.

Jak informuje MSZ, wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować wyłącznie osobiście.

Reklama

Należy jednak przypomnieć, że 6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta PR zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów w formie głosowania korespondencyjnego.

Dopisać się do spisu wyborców można przez elektroniczny system rejestracji na stronie ewybory.msz.gov.pl lub na podstawie zgłoszenia wniesionego osobiście, pisemnie, telefonicznie, faksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia należy dokonać do 7 maja, do godziny 24.00.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

ksta/ baj/ mal/