GUS zadał dodatkowe pytania przy okazji badania koniunktury konsumenckiej.

Z badania wynika, że przeciętne zagrożenie odczuwa 36,5 proc. odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 14,6 proc., natomiast brak zagrożenia stwierdziło 4,5 proc. respondentów.

Według 88,0 proc. respondentów obecna sytuacji epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce. Przeciętne zagrożenie dla gospodarki odczuwa 11,0 proc. odpowiadających na pytania. Małe zagrożenie deklaruje 0,9 proc., natomiast brak zagrożenia stwierdziło 0,1 proc. respondentów.

>>> Czytaj też: Wpadniemy w recesję. To w zasadzie pewne