Arctic Paper: Rottneros miało 13 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Rottneros AB - szwedzka spółka zależna Arctic Paper - odnotowało 585 mln SEK przychodów, 80 mln SEK EBITDA i 32 mln SEK wyniku netto za I kwartał 2020 r., co odpowiada w złotych: 237 mln zł, 32 mln zł i 13 mln zł, podał Arctic Paper.

"Zarząd Arctic Paper wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki za I kwartał 2020 roku osiągnięte przez Grupę Arctic Paper" - czytamy w komunikacie.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)