Jak przypomniał URE, antykryzysowe regulacje przewidują możliwość - pod pewnymi warunkami - przedłużenia o maksymalnie rok terminu, w którym instalacja OZE ze zdobytym wsparciem ma wprowadzić do sieci pierwszą energię. Chodzi zarówno o instalacje, które wygrały aukcje, jak i te, które korzystają z systemu taryf gwarantowanych (FIT/FIP).

Jak podkreślił Urząd, z przepisów wynika, iż z przedłużenia terminu nie mogą skorzystać jedynie instalacje fotowoltaiczne, które wygrały aukcje z lat 2016 i 2017.

Natomiast dla instalacji PV, które wygrały aukcje w 2018 r., uprawnienie do przesunięcia o rok terminu nie będzie przysługiwać wyłącznie tym wytwórcom, którzy nie skorzystali lub nie skorzystają z zapisów nowelizacji ustawy o OZE z 2019 r., które mówią, że wytwórcy przysługuje prawo do zmiany terminu.

Dotychczasowe uprawnienie dotyczące zmiany terminu pierwszej sprzedaży energii oraz nowe uprawnienie umożliwiające przedłużenie terminu realizacji zobowiązań w związku ze stanem pandemii, są względem siebie niekonkurencyjne. Wytwórca może skorzystać z obu tych uprawnień łącznie - podkreślił URE. (PAP)