Akcjonariusze Asseco BS zdecydowali o wypłacie 1,8 zł na akcję dywidendy


Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Business Solutions (Asseco BS) zdecydowali o przeznaczeniu 60,15 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,8 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.
"Zysk netto wypracowany przez spółkę w roku obrotowym 2019 w wysokości 73 438 748,45 zł podzielić w następujący sposób:
1) część zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 60 152 747,4 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,80 zł na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 13 286 001,05 zł przekazać na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.
Akcjonariusze ustalili dzień dywidendy na 19 maja 2020 roku oraz termin wypłaty na 5 czerwca 2020 r.
W ubiegłym roku akcjonariusze Asseco BS zdecydowali o wypłacie kwoty 50,12 mln zł, czyli 1,5 zł na akcję, na dywidendę.
W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.
(ISBnews)