Sąd ustanowił radę wierzycieli Elektrobudowy


Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w przedmiocie ustanowienia rady wierzycieli Elektrobudowy w upadłości, podała spółka
"Na podstawie postanowienia sąd ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu upadłościowym emitenta w składzie 5 członków i 2 zastępców.
W skład rady wierzycieli powołani zostali:
• Bank Handlowy w Warszawie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie,
• mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie,
• ABB Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie,
• Siemens Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie,
• Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 'Energoprojekt-Katowice' Spółkę Akcyjną w Katowicach" - czytamy w komunikacie.
Ponadto sąd powołał w skład rady wierzycieli w charakterze zastępców członków rady wierzycieli:
• ING Bank Śląski Spółkę Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
• Fabrykę Kotłów Sefako Spółkę Akcyjną w Sędziszowie, podano także.
24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)