Kogeneracja miała wstępnie ok. 132 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.


Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował wstępnie ok. 132 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 roku, podała spółka w raporcie.
Wynik EBITDA po 3 miesiącach 2020 roku wyniósł ok. 203 mln zł, natomiast skonsolidowane przepływy pieniężne netto sięgnęły ok. 295 mln zł, podano w komunikacie.
Sprzedaż ciepła po 3 miesiącach 2020 roku wyniosła 4 317 TJ (w tym Jednostka Dominująca 3 826 TJ), s sprzedaż energii elektrycznej po 3 miesiącach 2020 roku wyniosła 774 GWh (w tym Jednostka Dominująca 415 Gwh), podano także.
Nakłady inwestycyjne wyniosły około 9 mln zł.
"Istotny wpływ na wynik finansowy netto grupy w I kwartale 2020 r. miała sprzedaż w marcu 2020 r. uprawnień do emisji CO2 łącznie na kwotę 110 400 tys. zł z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego skorygowana o wartość wyceny dokonanej w 2019 r. w kwocie 8 370 tys. zł"- czytamy dalej.
Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 r., którego publikację zaplanowano na 12 maja 2020 r., podano także.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.
(ISBnews)