Sklepy budowlane i meblarskie znów będą otwarte od 4 maja. Na jakich zasadach będzie można zrobić zakupy? Oto lista wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Każdy klient wchodzący do sklepu będzie usiał mieć zasłonięty nos i usta oraz nosić rękawiczki, po wcześniejszej dezynfekcji rąk.

Jak podał resort rozwoju, procedury mają m.in. zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i klientów sklepów.

Z wytycznych wynika też, że pracownicy sklepów powinni ograniczyć do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne, które powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem minimalnej odległości 2 m pomiędzy osobami. Resort zaleca rezygnację ze szkoleń i wyjazdów.

Dystans pomiędzy obsługą a klientami musi wynosić minimum 2 m. Regularnie, kilka razy w ciągu dnia, trzeba czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

Sklepy budowlane i meblarskie będą musiały zrezygnować z organizowania animacji, w tym roznoszenia ulotek, wydarzeń promocyjnych i innych akcji, które mogą sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

Trzeba też będzie ograniczać liczbę osób przebywających w toaletach. Rekomenduje się, by liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji. Wprowadzony ma być też zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach.

W wytycznych napisano, że w przypadku stwierdzenia u kogoś wyraźnych oznak zarażenia koronawirusa - jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, taka osoba nie powinna zostać wpuszczona do sklepu lecz poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego.

Trzeba też zgłosić taki incydent kierownictwu obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie miejsc, w których poruszała się i przebywała taka osoba, dzięki czemu będzie można przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Sklepy będą też musiały wyznaczyć i przygotować pomieszczenia, lub obszar, w którym będzie można odizolować osobę, u której wystąpią objawy chorobowe. Miejsca te mają być wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.

>>> Czytaj też: Ruszają galerie handlowe, żłobki i przedszkola. Oto terminy kolejnego etapu łagodzenia obostrzeń

Wytyczne dla funkcjonowania sklepów meblarskich i budowlanych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze/klientom, w szczególności poprzez:

1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy. Zaleca się rezygnację ze szkoleń i wyjazdów.

2. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

3. Zachowanie niezbędnego w obsłudze dystansu, minimum 2 m od klienta i współpracowników (nie dotyczy stanowisk kasjerskich oraz punktów obsługi klienta, które muszą być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia - przezroczyste przegrody - oddzielające klienta od pracownika).

4. Przestrzeganie dodatkowych wytyczne przez pracowników:
- Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
- Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
- Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
- Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
- Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
- Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

5. Obowiązkowe noszenie rękawiczek, dezynfekowanie rąk oraz zakrywanie ust i nosa przez klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

6. Nadzorowanie liczby klientów oraz upewnienie się, czy klient zdezynfekował ręce oraz czy posiada zakryte usta i nos.

7. Naklejki taśmowe na podłodze co 2 metry.

8. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie, poprzez:

1. Zapewnienia informacji na temat konieczności utrzymania ograniczonej liczby osób. W sklepie na jedną osobę przypada minimum 15 m2; umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie klientów/odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w obiekcie.

2. Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym:
- wprowadzenie różnych godzin przerw;
- zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

3. Unikanie kontaktu z innymi przedmiotami w przestrzeni wspólnej:
- możliwość używania jedynie wody do picia w pojemnikach jednorazowych;
- zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach.

4. Dezynfekcję PIN-padów po każdym kliencie.

5. Zapewnienie pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wejściach, w toaletach i kasach sklepowych.

6. Rezygnację z organizowania animacji, w tym roznoszenia ulotek, wydarzeń promocyjnych i innych akcji na terenie sklepów, które mogą sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

7. Zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów na terenie sklepu poza przestrzenia socjalną zarezerwowaną dla pracowników.

8. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.

9. Wywieszenie w toalecie informacji dotyczących:
- limitu osób w toalecie;
- techniki mycia i dezynfekcji rąk;
- zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek.


10. Bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych, często dotykanych powierzchni.

11. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

12. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Źródło: PAP/Forsal.pl