Cognor miał 2,91 mln zł zysku netto, 30,51 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.


Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Cognor Holding odnotował 2,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 8,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 19,07 mln zł wobec 15,12 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA 30,51 mln zł wobec 26,81 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 460,11 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 519,69 mln zł rok wcześniej.
"Pierwszy kwartał roku 2020 zaznaczył się spadkiem popytu na stal. Produkcja w Unii Europejskiej (UE28) zmniejszyła się o 10% w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2019, zaś wynik Polski był jeszcze słabszy ze spadkiem 18,6%. We wszystkich głównych rejonach świata odczyty były negatywne za wyjątkiem Chin, których wynik był dodatni na poziomie 1,2%. Jest to szczególne zadziwiające biorąc pod uwagę, że kraj ten pozostawał pod presją kryzysu COVID-19 przez cały pierwszy kwartał podczas gdy pozostałe państwa cierpiały z tego powodu przez miesiąc lub najwyżej dwa. Mimo chińskiej dynamiki całkowita produkcja stali na świecie uległa zmniejszeniu o 1,4%" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.
"Na tym tle Cognor Holding zaprezentował się całkiem nieźle bowiem zmniejszenie naszej produkcji wyniosło zaledwie 2,3% a łączna sprzedaż: złomów stali, półwyrobów (kęsów) i produktów finalnych okazała się wyższą o 4,8%. Jednocześnie ceny złomów, kęsów i większości naszych produktów doznały spadków w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2019 w związku z czym nasze przychody ze sprzedaży uległy zmniejszeniu o 11,5%. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację osiągnęliśmy niezłą zyskowność. EBITDA poprawiła się do 30,5 mln zł, na co wpływ miała przede wszystkim ilościowo większa sprzedaż naszych wyrobów finalnych jak i wzrostowe środowisko cenowe w porównaniu do poprzedzającego kwartału, skutkujące znaczącymi zyskami FIFO. Tym niemniej, ogólna koniunktura rynkowa była gorsza, bowiem nasze spready przerobowe dla kęsów uszczupliły się o 140 zł do tony zaś dla wyrobów finalnych aż o 307 zło do tony" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 3,06 mln zł wobec 7,73 mln zł zysku rok wcześniej.
Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 901,6 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)