Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - IMC odnotowało 7,48 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 27,7 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 15,22 mln USD wobec 36 mln USD zysku rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła 39,28 mln USD, wobec 50,85 mln USD rok wcześniej.
"Znormalizowana EBITDA spółki w 2019 r. była niższa niż w 2019 r. głównie ze względu na umocnienie się ukraińskiej hrywny, wzrost kosztów sprzedaży i niższe zbiory w porównaniu doi rekordowych wyników z 2018 roku" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 169,6 mln USD w 2019 r. wobec 131,61 mln USD rok wcześniej.
IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)