Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany w czasie zamknięcia żłobków, szkół i przedszkoli, ale nie dłużej niż do 24 maja - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, które dzisiaj wchodzi w życie.

Do 24 maja zawieszone są zajęcia w szkołach. Od najbliższej środy - 6 maja istnieje natomiast możliwość stopniowego otwierania żłobków i przedszkoli. Decyzję w tej sprawie każdorazowo mają podejmować jednostki samorządu terytorialnego.

Dodatkowy okres zasiłku przysługuje ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, a także w przypadku podjęcia decyzji o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem. Jednak we wszystkich tych sytuacjach - nie dłużej niż do 24 maja 2020 r.

Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19 nad dziećmi do lat 8.