OT Logistics: Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla STK


Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - STK - spółka zależna OT Logistics - złożyła w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego i wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka w opóźnionej informacji poufnej. 21 kwietnia sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku STK przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.
"Emitent pragnie podkreślić, iż intencją emitenta jest restrukturyzacja STK i kontynuowanie przez STK swojej działalności, a złożenie wniosków do sądu ma na celu ochronę praw i interesów dłużnika, jego pracowników oraz jego wszystkich wierzycieli i interesariuszy" - czytamy w komunikacie.
OT Logistics już wcześniej informował o sytuacji STK, sygnalizując niezadowalającą sytuację na rynku przewozów kolejowych, brak możliwości generowania oczekiwanych wyników finansowych na tym rynku, ograniczenie swojego zaangażowania w tym segmencie działalności oraz problemy STK.
"Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika wyłącznie z ostrożności procesowej oraz z konieczności dopełnienia obowiązków, które przepisy prawa nakładają na zarząd STK. Z tego względu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożono wniosek o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego, składanego równolegle" - czytamy dalej.
Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 982,65 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)