W zamieszczonej na stronie RPO informacji o odpowiedzi udzielonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Adamowi Bodnarowi zaznaczono, że skarga Rzecznika na tę decyzję została w poniedziałek przekazana przez sąd do premiera "celem udzielenia odpowiedzi na skargę i nadesłania akt administracyjnych sprawy".

"Zawarty w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji został zarejestrowany (...). Wniosek ten (...) zostanie rozpoznany niezwłocznie po przekazaniu Pana skargi przez Prezesa Rady Ministrów" - dodano w piśmie wiceprezes WSA w Warszawie sędzi Małgorzaty Jareckiej do RPO.

Adam Bodnar w zeszłym tygodniu informował, że zaskarżył do WSA decyzję premiera zobowiązującą Pocztę Polską do przygotowania wyborów korespondencyjnych; chce też wstrzymania tej decyzji do czasu wyroku WSA. Chodzi o decyzję premiera Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia br. RPO wniósł, by WSA w trybie uproszczonym stwierdził nieważność tej decyzji szefa rządu.

W czwartek 30 kwietnia Biuro RPO podawało, że skarga ta trafiła bezpośrednio do WSA - mimo że zgodnie z prawem, skargę do WSA na daną decyzję kieruje się do organu administracji, który ja wydał, a ten dopiero przekazuje ją sądowi, wraz z aktami swego postępowania. "Z uwagi jednak na uzasadnione obawy oraz ogromne ryzyko związane z brakiem pewności co do niezwłocznego przekazania tej skargi wraz z aktami sprawy do WSA w Warszawie, RPO zdecydował przekazać skargę również bezpośrednio samemu sądowi" - wyjaśniło Biuro RPO.

Reklama

Bodnar informując tydzień temu o złożeniu skargi przypominał, że decyzja premiera polecała Poczcie Polskiej "realizację działań w zakresie przeciwdziałania Covid-19 polegających na podjęciu i realizacji czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym". Jak dodawał, na tej podstawie Poczta wystąpiła do władz samorządowych o przekazanie jej spisów wyborów. Według RPO, zaskarżona decyzja jednak "rażąco narusza prawo i negatywnie wpływa na prawa obywatelskie".

Jak oceniał, Poczta Polska na podstawie zaskarżonej decyzji premiera nie może wykonywać żadnych zadań związanych z powszechnymi wyborami korespondencyjnymi, gdyż "brak jest podstawy prawnej dla tego typu działań". Zaznaczał, że za taką podstawę nie może być uznana ustawa z 6 kwietnia br. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r., gdyż ustawa ta jeszcze nie weszła w życie. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński