Bank Millennium ustanowił program emisji obligacji o wartości do 4 mld złWarszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła czwarty program emisji obligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 4 mld zł, podał bank.

"Obligacje będą emitowane w wielu seriach, przez okres 5 lat, na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Maksymalny okres zapadalności obligacji nie będzie dłuższy niż 15 lat" - czytamy w komunikacie.

"Obligacje mogą być emitowane jako obligacje zwykłe, obligacje podporządkowane lub obligacje, z których zobowiązania mogą być zaliczane do utrzymywanego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL). Obligacje będą denominowane w PLN lub w innych walutach i nie będą zabezpieczone" - czytamy dalej.

Wraz z ustanowieniem programu została zakończona możliwość emitowania obligacji, w ramach dotychczasowego trzeciego programu emisji obligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld zł (przewidziana uprzednio do 31 lipca 2020 r.), podano także.

"Zadłużenie banku z tytułu obligacji wynosi 1,78 mld zł wg wartości nominalnej (w tym 1,53 mld zł wyemitowanych w ramach ww. trzeciego programu)" - napisano dalej w materiale.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)