Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 5 czerwca o wypłacie 1 zł na akcję dywidendyWarszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 5 czerwca 2020 roku, o wypłacie 427,71 mln zł dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 1 zł na każdą akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen [...] postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, w wysokości 4 813 592 019,09 zł [...] w następujący sposób:

1. kwotę 427 709 061 zł [...] przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1 zł na akcję),

2. pozostałą kwotę, tj. 4 385 882 958,09 zł [...] przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały na walne.

Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 14 lipca, a termin wypłaty na 28 lipca br.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)