Spółka zal. Inno-Gene wprowadziła do oferty testy genetyczne na COVID-19


Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - wprowadziła do oferty testy genetyczne identyfikujące zwiększone ryzyko do zachorowań na COVID-19 oraz identyfikujące zwiększoną podatność i ciężkość przebiegu choroby, podało Inno-Gene.
"Wdrożony test genetyczny jest oparty o analizę kilku kluczowych genów o potwierdzonym znaczeniu klinicznym i jest pierwszym tego typu kompleksowym testem genetycznym na świecie podlegającym ochronie patentowej" - czytamy w komunikacie.
Badanie genetyczne, do którego materiał pobierany jest w sposób nieinwazyjny, przyczyni się do identyfikacji osób, u których choroba COVID-19 ma cięższy przebieg, przez co powinny one być objęte szczególną opieką medyczną oraz pozwoli przeprowadzić badania populacyjne i zidentyfikować osoby szczególnie podatne na zachorowania. Badania testowe zostały przeprowadzone na personelu medycznym szpitali w Lublinie, Puławach i Tychach, wskazano również.
Spółka nie wyklucza komercjalizacji testu na rynkach zagranicznych lub udzielenia licencji na sprzedaż testu przez podmioty zagraniczne.
5 maja br. Centrum Badań DNA złożyło wniosek patentowy w trybie międzynarodowym poprzez Urząd Patentowy RP. Przedmiotem zgłoszenia patentowego pt. "Oligonukleotydy i ich zastosowanie oraz sposób i zestaw do wielogenowej diagnostyki predyspozycji do infekcji SARS-CoV-2 oraz ciężkiej i łagodnej formy choroby COVID-19" był wynalazek biotechnologiczny - wielogenowy test genetyczny i zestaw starterów oraz sposób do identyfikacji zwiększonego ryzyka do zachorowania na SARS-Cov-2 oraz identyfikacji łagodnej/ciężkiej formy COVID-19.
Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.
(ISBnews)