Zamieszczony we wtorek na stronie CIP raport wykazuje, że pozostałych 70 proc. podmiotów gospodarczych, które tymczasowo zawiesiły działalność z powodu kryzysu, odebrało w ramach rządowej pomocy łączną kwotę 260 mln euro. Eksperci CIP szacują, że zatrudnionych jest w nich łącznie 623 tys. pracowników.

Jak wyjaśnił szef CIP Antonio Saraiva, dotychczas pomocą państwa objętych zostało jedynie 107 tys. z łącznej liczby ponad 150 tys. firm, które ogłosiły w Portugalii tymczasowe zawieszenie działalności z powodu epidemii.

Mimo tymczasowego zwolnienia pracowników ponad 84 proc. firm regularnie wypłaca im wynagrodzenie. Wśród nich są również takie, które dotychczas nie otrzymały żadnego wsparcia ze strony rządu.

18 marca, na kilka godzin przed wejściem w życie stanu wyjątkowego, rząd Portugalii zatwierdził uruchomienie programu wsparcia dla przedsiębiorców, w tym firm, które z powodu pandemii są uprawnione do tymczasowego wstrzymania działalności.

Łączna wartość zatwierdzonej przez rząd Portugalii pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych epidemią opiewa na kwotę 3 mld euro, a z deklaracji ministra finansów Mario Centeno wynika, że większość tej kwoty trafi do branży gastronomicznej, turystyki oraz sektora odzieżowo-obuwniczego.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)