Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę i Bułgarię do usunięcia przeszkód w dostępie do wymiaru sprawiedliwości osób fizycznych lub prawnych, bezpośrednio dotkniętych przekroczeniem limitów zanieczyszczenia powietrza.

Komisja chce umożliwienia wnoszenia przez te osoby skarg do sądów krajowych na mocy dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

"Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska oraz osoby fizyczne lub prawne w tych dwóch państwach członkowskich nie mają obecnie prawa kwestionować spójności planów ochrony powietrza i wymagać od władz publicznych ustanowienia planów ochrony powietrza zgodnie z wymogami dyrektywy" – podała Komisja.

"W związku z tym, […] że zarządzanie środowiskiem odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu właściwego funkcjonowania różnych zasad sektorowych, Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do tych dwóch państw wezwań do usunięcia uchybienia" – zaznaczyła KE.

Oba państwa mają cztery miesiące na zaradzenie tej sytuacji. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi, Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego.

>>> Czytaj też: Zmiany w programie Czyste Powietrze. Obejmie najuboższych