"Projekt przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych osobie fizycznej w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej, w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty podlegające zaliczeniu na poczet tej daniny" - napisano w uzasadnieniu.

Tzw. danina solidarnościowa została wprowadzona w ubiegłym roku i po raz pierwszy miała zostać zapłacona przez podatników w tym. Wynosi ona 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych. Płacona jest przez osoby fizyczne.

Zgodnie z opublikowanym w czwartek projektem rozporządzenia, osoby które nie zapłacą tej daniny w terminie, nie poniosą negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu, pod warunkiem, że uregulują tę należność w terminie do 1 czerwca 2020 r.

"W przypadku gdy osoba fizyczna nie zapłaci należnej daniny solidarnościowej w terminie do 1 czerwca 2020 r., to będzie obowiązana zapłacić odsetki od niewpłaconej (w całości lub części) należności naliczone za cały okres, w którym pozostawała w zwłoce (tj. od 1 maja 2020 r.)" - dodano w uzasadnieniu.

Reklama

Resort finansów podkreślił, że zaniechanie poboru odsetek za zwłokę ułatwi podatnikom wywiązanie się z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej, której płatność upłynęła 30 kwietnia br. (PAP)

autor: Michał Boroń